ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด ร่วมกับโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ พร้อมคณาจารย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนของโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ และมูลนิธิพัฒนาป่าตองร่วมกับโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องธนาคารขยะ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนป่าตอง ทั้งนี้เพื่อสร้างนักเรียนให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,22:17   อ่าน 12 ครั้ง