ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการลดปัญหาภาวะช่องปากเด็กวัยก่อนเรียน
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองป่าตองได้จัดทำโครงการลดปัญหาภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปาก ลดและป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนปฐมวัย ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนทั้งหมด และได้จัดมอบสื่ออุปกรณ์สาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธีให้กับทางโรงเรียน

โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,14:25   อ่าน 18 ครั้ง