ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันดาราศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.30 น. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดกิจกรรมวันดาราศาสตร์ในโรงเรียน (Astronomy Day in schools) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 100 ปี สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (IAU100 Project) ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
#NARIT #NARIT10
#IAU #IAU100
#AstronomyDayinSchool
#วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2562,16:27   อ่าน 17 ครั้ง