ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๑
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายธีระชัย รัตนรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนมีจิตสาธารณะ และทำคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,19:13   อ่าน 20 ครั้ง