ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2562,08:20   อ่าน 75 ครั้ง