ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบสนามกีฬา
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เกียรติมาเป็นประธานในการรับมอบสนามกีฬา ซึ่ีงทางโรงแรมในเครือคลับเมด ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาให้โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดพื้นที่ให้นักเรียน ชุมชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชนและ ผู้ปกครอง ให้เกียรติมาร่วมงานพิธีรับมอบสนามกีฬาในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,09:59   อ่าน 66 ครั้ง