ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขยายผลการอบรม
วันจันทร์ที่ ๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวปาลิตา ทองย่น และนางสาวสุภาพร มุขพันธ์ ขยายผล การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เครื่องมือการสอนคิด และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,09:33   อ่าน 70 ครั้ง