ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และในฐานะที่ทรงได้รับการทูลกล่าว ฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ จัดป้ายนิเทศ และพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,18:11   อ่าน 69 ครั้ง