ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การตรวจนับนักเรียน
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางพวงใจ เชื้อญวน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ นางระเบียบ พรหมทอง นางสุพรทิพย์ เติบโต ผู้แทนเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นางอัมพร มณีศรี ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ และนางศศิกานต์ ประดิษฐ์ ผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,17:30   อ่าน 57 ครั้ง