ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2561
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อให้ครูผู้ปกครองและนักเรียนมีสัมพันธ์ภาพที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2561,14:50   อ่าน 106 ครั้ง