ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลป่าตองมาตรวจสุขภาพ และตรวจฟันนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และยังให้บริการฉีดวัคซีนให้คุณครูทุกคนในโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,13:25   อ่าน 16 ครั้ง