ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชุดพื้นเมืองภูเก็ต
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดพื้นเมืองภูเก็ต โดยครูและบุคลากรสวมชุดพื้นเมืองภูเก็ตในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าควรที่จะมีการสืบสานให้ คนรุ่นปัจจุบัน และคนรุ่นต่อๆไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดพื้นเมืองภูเก็ตไว้ เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานต่อไป
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2561,12:24   อ่าน 148 ครั้ง