ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เติมบุญทุกวันศุกร์
วันศุกร์ ที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์  จัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการเติมบุญทุกวันศุกร์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครู นักเรียน และบุคลากร ในกิจกรรมนี้   ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีวงก์ จำนวน ๕ รูป เพื่อรับบิณฑบาตอาหารแห้ง ซึ่งมีครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,20:06   อ่าน 90 ครั้ง