ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยนำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๙๕ คน และครู จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษชาติ  สวนนกภูเก็ต และตลาดน้ำถลางมณีคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจาการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2561,20:01   อ่าน 100 ครั้ง